1

«انّی لا أری الموت إلّا شهادة/ سعادة و لا الحَياةَ مَعَ الظّالِمينَ إلاّ بَرَما» این سخن را امام در چه موقعیتی بیان فرمودند؟

 • 1

  در صبح عاشورا در مقابل لشکر عمرسعد

 • 2

  در لحظاتی پیش از شهادت در روز عاشورا

 • 3

  در نخستین خطبه در مقابل سپاه حر

 • 4

  در یکی از خطبه‌های خود در منزل ذی حسم در مقابل سپاه حر