1

کدام گزینه درباره ام خلف درست است؟

 • 1

  او در کربلا غائب بود اما همسر و فرزندش از شهدای کربلایند.

 • 2

  او در کربلا حاضر بود اما همسر و فرزندش جزو کشتگان سپاه عمرسعد بودند.

 • 3

  او بعد از کشته‌شدن همسرش، فرزندش را به یاری امام ترغیب کرد

 • 4

  وی از زنان همراه سپاه عمرسعد بود