1

کدام سخن درباره علی بن مظاهر درست است؟

 • 1

  او در صبح عاشورا همسرش را نزد قبیله بنی اسد فرستاد تا اسیر نشود

 • 2

  او برادر جوان حبیب‌بن مظاهر است که در شب عاشورا، پس از اجازه امام، خانواده‌اش را نزد قبیله بنی‌اسد برد

 • 3

  همسرش نمی‌پذیرد نزد قبیله بنی اسد برود تا پیش حضرت زهرا سلام‌الله روسیاه نشود

 • 4

  او برادر هم‌سن حبیب‌بن‌مظاهر بود و همسرش مسئول خیمه زنان غیرهاشمی بود