1

کدامیک از ادله عدم حضور مادر علی‌اکبر علیه‌السلام در کربلا می‌باشد؟

 • 1

  بیماری ایشان

 • 2

  خویشاوندی با یزید

 • 3

  ممانعت امام از همراهی وی

 • 4

  مرگ ایشان پیش از سال 61