1

«خصائص علی‌بن‌ابی‌طالب» از کیست و جزو کدام دسته از منابع حدیثی به حساب می‌آید؟

 • 1

  احمدبن‌حنبل – مناقب‌ خاص

 • 2

  احمدبن‌شعیب نسایی – مناقب خاص

 • 3

  حاکم نیشابوری – مناقب عام

 • 4

  واعظ کجوری – مناقب عام