1

کدامیک جزو 4 راوی نخستِ پرکار (مُکثِرون حدیث) در اهل‌سنت نیستند؟

 • 1

  انس بن مالک

 • 2

  عایشه بنت ابی‌بکر

 • 3

  عبدالله بن عباس

 • 4

  ابوهریره