1

کدام گزینه درباره حاکم نیشابوری نادرست است؟

 • 1

  سُبکی در طبقات الشافعیه گوید شامیان منبر حدیث و خطابه او را شکسته و خانه‌نشینش کردند

 • 2

  اهل‌سنت حاکم را در حدیث ثقه اما رافضی می‌دانند

 • 3

  حاکم نیشابوری قائل به تقدم امیرالمؤمنین (ع) بر شیخین بود

 • 4

  سبب مخالفت کرّامیه با حاکم، نوشتن رساله‌ای درباره حدیث طیر مشویّ بود