1

المناوی در اثر خود، علت قلّت روایات حضرت فاطمه (س) را چه می‌داند؟

 • 1

  عمر کوتاه ایشان

 • 2

  شدت عداوت نسبت به راویان مناقب اهل‌بیت ع

 • 3

  از بین رفتن روایات ایشان در طول تاریخ

 • 4

  اجحاف محدثین عامه نسبت به ایشان