1

کدام گزینه درباره مصحف فاطمه (س) پذیرفتنی است؟

 • 1

  بصائر‌الدرجات صفّار قمی، از منابع کهن شیعی با روایات صحیح درباره مصحف فاطمه‌(س) است

 • 2

  مطابق همه روایات مربوطه، املاکننده مطالب مصحف، جناب جبرئیل (ع) است

 • 3

  طبق روایت امام صادق (ع)، حجم مصحف فاطمه (س) سه برابر قرآن بوده و در آن پاره‌ای از آیات قرآن هم وجود دارد

 • 4

  صاحب “الصراع بین الاسلام والوثنیه” با تمسک به مصحف فاطمه (س)، شیعه را از باور به تحریف قرآن مبرّا دانسته است