1

کدام گزینه درباره سیره اخلاقی اهل بیت علیهم‌السلام در جنگ درست است؟

 • 1

  هنگام جنگ با مسلمانان، شروع کننده جنگ نبودند

 • 2

  هنگام جنگ با غیر مسلمانان، شروع کننده جنگ نبودند

 • 3

  هنگام جنگ با غیر مسلمانان، آب را بر دشمن می‌بستند

 • 4

  هنگام جنگ با مسلمانان و غیر مسلمانان، شروع کننده جنگ نبودند