1

چرا امام حسین علیه‌السلام  روز عاشورا اقدام به ایراد خطبه می کند؟

 • 1

  امام می خواست سپاه عمر سعد را معطل کند تا شاید از کوفه کمکی برسد

 • 2

  امام می خواست خودش را به کسانی که وی را نمی شناسند معرفی کند   

 • 3

  امام می خواست برای سپاه عمر سعد اتمام حجت کند

 • 4

  امام می خواست خانواده خودش را به سپاهیان عمر سعد معرفی کند