1

چرا امام حسین علیه السلام حضرت ابالفضل علیه‌السلام را به عنوان پرچمدار سپاه خودش انتخاب کرد؟

 • 1

  به‌دلیل برادر بودن این مسئولیت را به وی داد

 • 2

  زیرا امام برای این منصب غیر از ایشان کسی را نداشت

 • 3

  به دلیل تجربه، رشادت، دلاوری و لیاقت وی برای این منصب

 • 4

  زیرا شخص دیگری نبود که این مسئولیت خطیر را بپذیرد