1

با توجه به رویکرد تحلیل تاریخی چرا درخواست امام حسین علیه السلام برای آب هنگام شهادت از شمر قابل قبول نیست؟

 • 1

  زیرا پس از شهادت یاران و بنی هاشم چنین درخواست شخصی، از امام بعید است

 • 2

  زیرا با ادبیات دعایی و غیر دعایی امام حسین علیه السلام در روز عاشورا سازگاری ندارد

 • 3

  زیرا از شخصیتی که در توحید چنین مقام بلندی داشته باشد که تکیه‌گاه خودش را فقط خدا بداند از درخواست بعید است

 • 4

  همه گزینه ها