1

کدام گزینه درباره حساس‌ترین مناصب حکومتی زمان خلافت امام علی‌ علیه‌السلام درست است؟

 • 1

  امام علی علیه‌السلام در زمان حکومت خود، حساس‌ترین مناصب را به نزدیکان و بستگان خود سپرد

 • 2

  امام علی علیه‌السلام فرماندهی سپاه خویش را به نزدیکان و بستگان خود نمی‌سپرد

 • 3

  تنها پسرعموهای امام علی علیه‌السلام بودند که در زمان خلافت امام، به مناصب مهمی دست یافتند

 • 4

  در زمان حکومت امام علی علیه‌السلام، هیچ منصب مهمی به نزدیکان و خویشان امام داده نشد