1

هنگام خروج امام حسین علیه السلام از مکه، …………… نفر همراه ایشان بودند

 • 1

  21

 • 2

  82

 • 3

  چند هزار نفر

 • 4

  هر سه قول وجود دارد