1

حضرت زهرا سلام الله علیها کارهای خانه را با فضه چگونه تقسیم می‌کردند ؟

 • 1

  هر کدام یک روز کار و یک روز عبادت

 • 2

  عمده کارها به عهده خادمه

 • 3

  کارها با فضه ، بچه داری و عبادت با بانو

 • 4

  کارها با حضرت ، بچه داری و عبادت با فضه