1

در کدام یک از صحنه های تاریخی فاطمه سلام الله علیها حضور اجتماعی نداشتند؟

 • 1

  فتح مکه 

 • 2

  حفر خندق 

 • 3

  غزوه احد

 • 4

  جنگ خیبر