1

لقب ام‌ابیها از طرف پیامبر ص به فاطمه س، مرتبط با کدام واقعه تاریخی نقل شده است؟

 • 1

  دفاع از پدر ، مقابل اسائه ادب ابوجهل

 • 2

  در جریان ازدواج فاطمه س

 • 3

  هنگام رحلت خدیجه س

 • 4

  هیچکدام