1

محمد بن عبدالوهاب با چه باورهایی مبارزه کرده است و چه عنوانی به آنها داده است؟

 • 1

  تحجر، تبعیض، تفرقه

 • 2

  تثلیث، تبعیض، زیارت اولیا

 • 3

  تثلیث، شفاعت، زیارت اولیا

 • 4

  توسل ، شفاعت، زیارت قبور