1

کدام گزینه درباره عیادت  از حضرت فاطمه سلام الله علیها درست نیست؟

 • 1

  عمر و ابوبکر برای عیادت حضرت اجازه ورود به منزل خواستند ولی حضرت اجازه ندادند

 • 2

  عمر و ابوبکر حضرت علی ع را برای عیادت از حضرت فاطمه سلام الله علیها واسطه قرار دادند

 • 3

  حضرت علی ع به فاطمه سلام الله علیها گفتند چون من به آن دو نفر قول دادم شما باید اطاعت کنید

 • 4

  حضرت فاطمه سلام الله علیها پاسخ به سلام آن دو نفر ندادند و رو به دیوار کردند