1

طبق گزارش سلیم، به تصریح سلمان فارسی حضرت فاطمه سلام الله علیها چند روز روی بستر بیماری بود؟

 • 1

  50

 • 2

  40

 • 3

  45

 • 4

  60