1

کدام گزینه از زمینه ­های هجوم به بیت حضرت فاطمه سلام الله علیها نیست؟

 • 1

  اعتراض برخی از اصحاب علی ع در مسجد به خلافت ابوبکر و ناتوانی وی به اعتراضات

 • 2

  تحصن، تجمع و حضور تعدادی از اصحاب علی ع در خانه ایشان

 • 3

  اعتراض بریده بن حصیب اسلمی و قبیله وی به خلافت ابوبکر و انکار از بیعت

 • 4

  رفتن حضرت فاطمه س به خانه اصحاب برای یاری­خواهی