1

کدام گزینه درباره هجوم به خانه حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها درست نیست؟

 • 1

  مسئله هجوم به خانه حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها هیچ کس انکار نمی کند

 • 2

  در متون شیعه و اهل سنت درباره هجوم به خانه حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها شواهد فراوانی وجود دارد

 • 3

  در متون کهن تاریخی و روایی عامه به مسئله هجوم به خانه حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها اشاره نشده است

 • 4

  در متون کهن تاریخی و روایی شیعه به مسئله هجوم به خانه حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها اشاره شده است