1

امام حسین در نماز جماعتی که در مواجهه اول سپاه حر اقامه نمودند به چه کسی دستور فرمودند اذان بگوید؟

 • 1

  حضرت علی اکبر

 • 2

  حجاج بن مسروق جعفی

 • 3

  حر بن یزید

 • 4

  حبیب بن مظاهر