1

راجع به شبهه فرستادن حضرت عبدالله فرزند امام حسن علیه السلام به معرکه چه می توان گفت؟

 • 1

  عبدالله مانند قاسم از پدرشان اذن داشتند لذا امام حسین با جنگیدن وی مخالفت نکردند

 • 2

  عبدالله بن حسن اصلا در کربلا حضور نداشت بنابراین این شبهه بی اساس است

 • 3

  عبدلله رفته بود تا از امام حسین خبر بیاورد ولی متاسفانه گرفتار شد و به شهادت رسید

 • 4

  عبدالله خودش دست از دست حضرت زینب رها کرد و به میدان رفت؛ کسی او را نفرستاد.