1

دو تن از فرزندان امام علی به نامهای عثمان و عمر ………. (طبق گزارش معتبر)

 • 1

  عثمان جزء شهدای کربلاست ولی عمر در کربلا حاضر نبود

 • 2

  عمر جزء شهدای کربلاست ولی عثمان در کربلا حاضر نبود

 • 3

  هر دو جزء شهدای کربلا بودند

 • 4

  هر در در کربلا بودند. عثمان شهید شد ولی عمر زنده ماند