1

امام حسین در حج کدام سال علیه معاویه خطبه ایراد فرمودند؟

 • 1

  ایام حج سال 58

 • 2

  ایام حج سال 57

 • 3

  ایام حج سال 60

 • 4

  ماه رمضان سال 58