1

تقاضای بازگشت از سوی امام حسین علیه السلام نشانه چیست؟

 • 1

  ظلم ستیزی اصل بود نه رفتن به کوفه

 • 2

  صلح دوستی

 • 3

  اتمام حجت با سپاه عمر سعد

 • 4

  چنین تقاضایی اصلا صحت ندارد