نمایش یک نتیجه

دوره اعتقادی منظومه معرفت (( خداشناسی ))

دوره غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
در بخش خداشناسی ابتدا به طور مبسوط 9 برهان بر اثبات وجود خدا اقامه شده است سپس تقسیمات مختلف اوصاف الهی بیان شده است و از باب نمونه به چند صفت الهی پرداخته شده است.
12
رایگان!