نمایش یک نتیجه

دوره اعتقادی منظومه معرفت ((خودشناسی))

دوره غیر حضوری
این دوره در بخش اول مشتمل بر 7 جلسه خودشناسی می ­باشد که توسط استاد عالی حوزه و دانشگاه، دکتر حبیب الله محمدی در مؤسسه علمی فرهنگی پرسمان در سال 1399 ش ارائه گردیده است
6
رایگان!